Priručnik o prevenciji nasilja

U proteklom periodu, članovi udruženja “Mladi Volonteri” su bili jedan od partnera na projektu koji je organizovalo udruženje “Prima” iz Podgorice, radi se o projektu koji je finansiran od strane Europske komisije iz Brisela u sklopu programa Erasmus+ na temu prevencije nasilja.

Kao rezultat projekta NVO “Prima” je objavila priručnik o prevenciji nasilja, te isti možete naći na linku:

Manual_for_Gender_Based_Violence_2016