Prvi dan treninga “Aktivni građani”

Udruženje „Mladi Volonteri“ danas otopočelo sa realizacijom projekta “Aktivni građani”.

Za sam trening selektovano je 24 učesnika, iako program predviđa 20 učesnika, kroz dvodnevni trening polaznici će steći vještine i usvojiti/razmjeniti znanja o civilnom aktivizmu, te će kao budući moderatori/edukatori/treneri, samoinicijativno, uz podršku Udruženja “Mladi Volonteri” i British council-a ureda u BiH, implementirati lokalne projekte i akcije na području opštine Visoko

Uz podršku British Council-a, a na incijativu Udruženja „Mladi Volonteri“, Visoko je postalo jedna od rijetkih općina u Bosni i Hercegovini koja je izabrana da bude centar aktivnih građana.

Napominjemo da će polaznici dobiti certifikat za edukaciju koju su prošli te da će biti educirani za samostalno vođenje treninga neformalnog obrazovanja,  ova edukacija u potpunosti besplatna za sve.