REZULTATI SELEKCIJE

Rezultati selekcije za One week peace camp u Austriji 14 – 22 September 2014:

Na osnovu pristiglih preko 30 aplikacija objavljujemo rezultate selektovanih 8 mladih koji ce prisustvovati navedenom mirovnom kampu.

REZULTATI SELEKCIJE