Rezultati selekcije Seminar Grčka

Na osnovu pristiglih aplikacija, te internih pravila za selekciju prijavljenih osoba u nastavku možete vidjeti listu selektovanih osoba za seminar “REACT TO FEAR”, Thessaloniki – Grecce koji će se održati u periodu od 19-28 Maj 2017

Lider: 

  1. Edelhida Dervišević,

Učesnici:

  1. Velida Vračo
  2. Amina Obućina,
  3. Anel Bešić,
  4. Elsadet Dervišević

Selektovane osobe su dužne do 31. Aprila 2017, izvršiti uplatu participacije, ukoliko istu ne izvrše do 31. Aprila 2017, smatrat ćemo da su odustali od seminara, te selektovati zamjenske osobe.

Informacije vezane za uplatu participacije mogu se dobiti putem mail-a: voloteribih@gmail.com

 

Udruženje “Mladi Volonteri”