Rezultati selekcije za razmjenu mladih sa mladim iz Balikesira – Turska

U skladu sa prijavljenim kandidatima, Udruženje „Mladi Volonteri“ je sastavilo listu imena selektovanih učesnika. Na spisku se nalazi 14 imena, osoba, koji zadovoljavaju naše kriterije. Međutim, jedno od imena će se voditi kao predstavnik Udruženja. S tim u vezi, čestitamo učesnicima čije ime se nalazi na spisku.

Selektovani učesnici su:

 1. Melina Dragunić;
 2. Ahmed Konjo;
 3. Ali Mahmutović;
 4. Edin Konjo;
 5. Elma Numanagić;
 6. Elmin Smajlović;
 7. Hajra Juko;
 8. Safet Bulbul;
 9. Samra Bešlagić;
 10. Emin Efendira;
 11. Amra Ajdin;
 12. Mubina Klepo;
 13. Hanka Sikira;
 14. Haris Smajlović.

 

Udruženje “Mladi Volonteri”