Rezultati selekcije za Youth exhange u Izmiru-Turska

Na osnovu pristigle 24 aplikacije, naši partneri su uradili selekciju ucesnika.

Selektovane osobe su:

1.Amar Hamzic,

2. Elma Masnopita,

3. Emina Mostic,

4. Nadira Alimanovic,

5. Lejla Piljug,

6. Hanka Sikira.