Saopćenje za javnost

Udruženje „Mladi Volonteri“ iz Visokog, realizuje projekat „Stand up and get lucky“ kojeg
finansira Ambasada Kraljevine Norveške u Bosni i Hercegovini.
Pored nosioca projektnih aktivnosti Udruženja „Mladi Volonteri“ tu je i devet (9) partnerskih
organizacija koje dolaze iz gradova/općina: Helsinški Parlament Građana Banja Luka; UG
Tolerancijom protiv različitosti – ToPeeR iz Doboja; Udruženje „Bosanski savjet za pomoć“
BOSPO iz Tuzle; PRONI Centar za omladinski razvoj – Brčko; Vjeće mladih Grada Mostara;
Asocijacija mladih Foča; Omladinska Novinska Asocijacija ONA u BiH – Sarajevo; Udruženje
„Afirmacija društva“ iz Goražda i ANEA – Mladi Gračanice.
Projekat je otpočeo u Junu mjesecu 2014 godine i trajat će do Februara 2015 godine.
U sklopu ovog projekta trenutno održavamo sedmodnevni trening za 20 učesnika koji dolaze iz
navedenih organizacija koji je počeo 09 i trajat će do 16 augusta 2014.
Po završenom treningu učesnici se vračaju u matične organizacije, te su projektom obavezni
stečena znanja prenijeti na mlade u lokalnim zajednicama. Svaka organizacija će uraditi
jednodnevni trening za 30 mladih što će u totalu znaćiti da će 300 mladih ljudi iz BiH biti
edukovano na teme: demokratizacije, ljudskih prava, izbora i izbornog procesa, kao i mogučnosti
upotrebe demokratskih alata kako bi se uticalo na izvršnu i zakonodavnu vlast.
Osim treninga i radionica projektom su predviđene ulične akcije, sastanci sa predstavnicima
zakonodavne i izvršne vlasti, te mapiranju problema sa kojima se mladi suočavaju u BiH, kako
bi se uočeni problemi riješili.
Udruženje „Mladi Volonteri“
U Visokom, 10.08.2014