Saopćenje za javnost – Visit Visoko

Koristimo priliku da javnost obavijestimo da je Udruženje „Mladi Volonteri“ kreiralo novi projekat u cilju turističke promocije općine Visoko.

Visoko je grad sa dugom tradicijom, bogatim kulturno-historijskim naslijeđem te mjesto na kome su se kroz historiju susretale različite kulture i civilizacije. Tradicionalni zanati i trgovina, Visoko i  danas čine prepoznatljivim gradom. Osim toga, Visoko kao grad kakav je danas, u svijetu je poznat po hipotezi dr.sci.Semira Osmanagića po kojoj se  na području Visokog nalazi pet piramida, za koje se pretpostavlja da su djelo napredne civilizacije koja je živjela prije Ilira na području Bosne i Hercegovine. U 2006. godini arheološki lokaliteti piramida su privukli preko 200.000 turista, dok se broj turista i posjeta, danas, kontinuirano povećava.

Iz navedenih činjenica se javila potreba turističke promocije grada. Kreiran je trojezični (Bosanski, Engleski i Turski) web portal www.visitvisoko.com čija je svrha promocija turističkih, historijskih i kulturnih lokacija kao i  usluga koje nude ugostiteljski objekti, smještajni kapaciteti i prevoznici.

Zauzimanje reklamnog prostora na web portalu www.visitvisoko.com zavisi od izabrane kategorije. Tri kategorije su prilagođene kako fizičkim tako i pravnim licima.

Za više detalja o kategorijama kao i dodatne informacije možete nas kontaktirati putem e-maila: visitvisoko@gmail.com ili telefona +38762/942-924.

 

S poštovanjem!

 

Udruženje „Mladi Volonteri“ Visoko