Saopštenje “javna kuhinja” Visoko

Saopštenje za javnost

U petom mjesecu rada ( Maj 2015.), osoblje Javne kuhinje u Visokom pripremilo je i podijelilo oko 2600 obroka pojedincima koji su u potrebi za ovom vrstom pomoći. Korisnici usluga »Javne kuhinje« selektovani su na osnovu kriterija koji je uspostavljen od strane partnera projekta Centra za socijalni rad u Visokom.

Podsjećamo, Javna kuhinja je počela s radom 26.12.2014.g. a obroci se dijele radnim danom i subotom od 11.00 – 12:00 sati.

Javna kuhinja je do sada podijelila oko 11.600 obroka, a trenutno svaki dan imamo oko 100 korisnika.

Sve ovo ne bi bilo moguće bez naših partnera i donatora.

Ovim putem, Udruženje „Mladi Volonteri“ se javno zahvaljuje:

  • “BIOS” export-import Visoko, Lišćevica promet doo, Metalinox d.o.o. Visoko, Company D&U Visoko, Muzuri d.o.o Visoko, Konzum Visoko, te ostale privrednike, fizička lica i medije.

Ujedno koristimo priliku da pozovemo i ostale privredne subjekte i fizička lica koja su u mogućnosti da pomognu rad JAVNE KUHINJE u Visokom.

U Visokom, 02.06.2015.