Saopštenje – Javna kuhinja Visoko

Koristimo priliku da obavijestimo javnost da je tokom Bajramskih mubarek dana Javna kuhinja u Visokom prikupila oko 3,5 tone kurbanskog mesa, od čega su tokom tri dana Bajrama direktno korisnicima podijeljeni kurbani od oko 2 tone.  Dok je Javna kuhinja uskladištila oko 1,5 tone kurbanskog mesa u svojim škrinjama.

Iskreno se zahvaljujemo svim donatorima i sponzorima bez kojih rad Javne kuhinje ne bi bio moguć.

Podsjećamo, Javna kuhinja je počela s radom 26.12.2014.g. a obroci se dijele radnim danom i subotom od 11.00 – 12:00 sati.

Javna kuhinja je do sada podijelila preko  60.000 obroka, a  svaki dan pripremimo i podijelimo oko 100 obroka za naše korisnike koji su ostvarili pravo na korištenje Javne kuhinje putem centra za Socijalni rad u Visokom.

Ovim putem, Udruženje „Mladi Volonteri“ se javno zahvaljuje:  “BIOS” export-import Visoko, te ostalim donatorima i sponzorima kao i medijima koji redovno prate naš rad.

Pozivamo i ostale privredne subjekte i fizička lica koja su u mogućnosti da pomognu rad JAVNE KUHINJE u Visokom.

 

S poštovanjem,

U Visokom, 17.09.2016.

Udruženje »Mladi Volonteri«