UDRUŽENJE ”MLADI VOLONTERI” U SARADNJI SA MREŽOM NEVAC, IMPLEMENTIRALO RADIONICU ZA DJECU POD NAZIVOM ”RECIMO NE NASILJU NAD DJECOM”

999570_652910528074399_1303894365_n “Recimo NE nasilju nad djecom” je regionalni projekat UNICEF-a koji finansira Evropska unija, koordinira Centar za promociju civilnog društva (CPCD), a radionicu, koja je realizirana danas u Visokom, implementira Udruženje “Mladi volonteri” koje je član Mreže NVO-a za eliminaciju nasilja nad djecom (NEVAC).

Djeca su kroz crtanje, bojenje i igranje učila o svojim pravima, ličnom prostoru i načinu kako da reagiraju i iskomuniciraju  moguću zloupotrebu i zlostavljanje.

Fizičko nasilje je primjena sile kao što je udaranje, šutiranje, guranje, šamaranje i sl. Emocionalno/psihičko nasilje je odnos ili ponašanje kojim se zapostavlja, ugrožava, vrijeđa, i/ili verbalno napada ličnost djeteta i ispoljavaju negativna osjećanja prema njemu kao omalovažavanje, ignosrisanje, vrijeđanje, zastrašivanje, ucjenjivanje i sl. Socijalno nasilje je isključivanje iz grupe i diskriminacija kao odvajanje djeteta od drugih na osnovu različitosti, dovođenje u poziciju neravnopravnosti, izolaciju, ignorisanje i sl Sexualno nasilje i zloupotreba djece podrazumijeva njihovo uključivanje u sexualnu aktivnost koju ona ne shvataju u potpunosti, za koju nisu razvijeno dorasla i koja ima za cilj pružiti uživanje ili zadovoljstvo druge osobe kao što je sexualno uznemiravanje – lascivno komentarisanje, etiketiranje, širenje priča, dodirivanje, upućivanje poruka, fotografisanje, telefonski pozivi sa sexualnim konotacijama i sl.Zloupotrebu djece predstavlja svako činjenje ili nečinjenje od strane pojedinca i/ili institucija, a koje direktno utiče ili indirektno škodi djeci ili im smanjuje mogućnost za bezbjedan i zdrav razvoj i/ili ih dovodi u nemoćan, neravnopravan i zavisan položaj u odnosu na pojedince i ustanovu. Zanemarivanje i nemarno postupanje predstavljaju slučajeve propuštanja da se djetetu obezbijede uvjeti za pravilan razvoj u svim oblastima što dovodi do ugrožavanja djetetovog zdravlja, fitičkog, mentalnog, duhovnog, moralnog i društvenog razvoja. Eksploatacija djece odnosi se na korištenje djece za rad ili za druge aktivnosti za potrebe i korist drugih osoba i/ili ustanove kao što je sexualna ekspoloatacija, dječiji rad, korištenje djece za vršenje krivičnih djela, kidnapovanje i prodaju djece, radne i sexualne eksploatacije. Nasilje korištenjem informacionih tehnologija (elektronsko nasilje) uključuje bilo kakav oblik slanja poruka, elektronskom poštom, SMS-om, MMS-om, putem web stranica i ima za cilj povređivanje, uznemiravanje ili bilo kakvo drugo nanošenje štete djetetu, uvredljive i prijeteće poruke, poruke neprimjerenog sadržaja i sl.