Visočki Uslužni Servis – VUS

Udruženje „Mladi Volonteri“ je pokrenulo novi projekat čiji je osnovni cilj da obezbjedi uslove za ekonomsko osnaživanje mladih, nezaposlenih ljudi sa područja općine Visoko i koji nosi naziv Visočki Uslužni Servis.

Sam projekat će se realizovati uz pomoć deset honorarno angažovanih mladih ljudi koji će kroz aktivnosti projekta uspjeti da se ekonomski osnaže te da budu konkurentniji na tržištu rada kako bi u budućnosti mogli pronaći stalno zaposlenje.

Visočki Uslužni Servis će se realizovati kroz sljedeće podaktivnosti i to:

  • Podservis za čišćenje,
  • Podservis za čuvanje djece,
  • Podservis za brigu o starim osobama,
  • Podservis za sitne usluge.

Kao što i imena podservisa govore, svaki podservis će imati određene podservise koji će pružati određene specijalističke usluge. Tako će podservis za čišćenje obavljati aktivnosti čišćenja privatnih i poslovnih prostora, kuća i stanova. Osobe angažovane u okviru podservisa za čuvanje djece će na individualnoj ili grupnoj osnovi obavljati aktivnosti brige oko djece, odnosno čuvanja djece kod kuće. Ovaj podservis okuplja mlade osobe koji su obučene za obavljanje ovih zadataka.

Treći podservis, odnosno podservis za brigu o starim osobama okuplja mlade medicinske tehničare koji će u potpunosti voditi brigu oko starih osoba što uključuje kućni u medicinsku njegu. Četvrti podservis će, za sve klijenete ovog podservisa, obavljati aktivnosti  kupovine, plaćanja računa, mjesečne kupovine i druge sitnije usluge.

Kao što je navedeno, sve osobe koje su angažovane u okviru ovih podservisa su visoko kvalifikovane za obavljanje navedenih aktivnosti.

Ovim putem pozivamo sve zainteresovane osobe, poslovne subjekte i buduće potencijalne klijente da se prijave za usluge Visočkog Uslužnog Servisa. Sve što je potrebno jeste da nas kontaktirate putem telefona 062/004-333 ili na mail adresu usluzniservisvisoko@gmail.com .

Angažovanjem našeg osoblja, kroz ovaj projekat, pomoći ćete mladim ljudim da obezbjede minimalne ekonomske uslove i da steknu prijeko potrebno radno iskustvo kako bi u budućnosti pronašli stalno zaposlenje te pomažete rad Udruženja „Mladi Volonteri“.