“Javna kuhinja” Visoko

Javna kuhinja u Visokom je otvorena 26. Decembra 2014. Godine. Osnivač Javne kuhinje u Visokom je udruženje „Mladi Volonteri“, dok su partneri projekta, općina Visoko i Centar za socijalni rad Visoko. Javna kuhinja je jedan od najvećih projekata našeg udruženja, te uslovljava mukotrpan rad u vidu traženja donatora i obezbijeđivanja hrane i novčanih donacija, projekat opstaje zahvaljujći podršci privrednih subjekata, fizičkih lica i drugih donatora.

Trenutno Javna kuhinja u Visokom svakodnevno priprema 100 obroka za korisnike koji su u stanju socijalne potrebe, a koje je Centar za socijalni rad uveo u pravo korištenja usluga Javne kuhinje.