Javni poziv i obrazac za prijavu korisnika “Javne kuhinje” u Visokom

Na osnovu memoranduma o razumijevanju i saradnji, potpisanog od strane udruženja „Mladi Volonteri“ iz Visokog i Centra za socijalni rad Visoko, dana 27.11. 2014, donosimo odluku kojom će se vršiti izbor korisnika „Javne kuhinje“ u Visokom:

Predmet:               PRIJAVA KORISNIKA ZA KORIŠTENJE „JAVNE KUHINJE“                  

 

Kriterij za odabir korisnika Javne kuhinje

– Korisnici stalne novčane pomoći (koji se nalaze na evidenciji Centra za socijalni rad);

– Korisnici kojima je određen stepen invalidnosti 90% i 100%  i to N.I. katergorije;

– Samohrani roditelji koji nisu u radnom odnosu duže od 2 godine, te žive sami, neprimaju neku drugu vrstu pomoći (roditelji, porodica ili alimentacija);

– Djeca bez roditeljskog staranja (koja su smještena u drugu porodicu);

– Korisnici minimalne penzije koji u porodici imaju dva i više članova, a jedini izvor primanja je jedna penzija.

Napomena: Maksimalno dva člana jedne porodice mogu biti korisnici „Javne kuhinje“.

Lica koja zadovoljavaju navedene kriterije mogu izvršiti prijavu popunjavanjem zahtjeva koji se nalaze u Centru za socijalni rad i udruženju »Mladi Volonteri« najkasnije do 07.12.2014 godine.

U Visokom, 27.11.2014.

Kriterij za koristenje usluga javne kuhinje

Zahtjev za uvodenje u pravo