Projekat “Javna kuhinja” Visoko

 PROJEKAT JAVNA KUHINJA u VISOKOM
NOSILAC PROJEKTA: Udruženje „Mladi Volonteri“

 

NAZIV PROJEKTA: Javna kuhinja „Visoko“

 

PARTNERI NA PROJEKTU: Centar za socijalni rad Visoko, općina Visoko, Privrednici općine Visoko

 

CILJNA GRUPA: 200 socijalno ugroženih osoba sa područja općine Visoko

 

LOKACIJA: Općina Visoko

 

TRAJANJE PROJEKTA: 15 mjeseci

 

BUDŽET: 197.303,80KM

Osnovni podaci o udruženju

Naziv organizacije:   Udruženje »Mladi Volonteri«
Sjedište i adresa organizacije:  Kovaćica 2, Visoko
Ime i prezime predsjednika: Belmin Debelac
Broj telefona: 061 757 604 Fax: 032 733 321
E-mail:     volonteribih@gmail.com Web stranica: www.mladivolonteri.org
Datum i godina upisa u Registar: 19.01.2012.
Registarski broj organizacije/matični broj:   U registar I pod rednim brojem 1222              ID:  4218766820000
Registrana kod/gdje:  Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine,Sarajevo

Bankovni detalji

Naziv banke: UniCredit Bank d.d.
Adresa banke/podružnice:  Branilaca grada 2a
Mjesto:     Visoko Poštanski broj: 71300
Broj računa u lokalnoj valuti:  3385 7022 1880 0873
Broj deviznog računa:   BA39 3385 7048 1880 1289

 

SAŽETAK
Ovim projektom želimo da poboljšamo stanje socijalno ugroženih kategorija na području općine Visoko. Naime, sam projekat je baziran na otvaranju javne kuhinje koja će dnevno dijeliti po 200 obroka za 200 socijalno najugroženijih osoba sa prostora cijele općine. Odmah treba istaći da su podaci o najugroženijim osobama preuzeti od Centra za socijalni rad općine Visoko i da oni kao institucija stoje iza istih. Dakle, Udruženje „Mladi Volonteri“ nije vršilo selekciju nego je podatke uzelo od partnera na ovom projektu Centra za socijalni rad. Pored Centra za socijalni rad, partner na ovom projektu jeste i Općina Visoko koja je dodijelila prostor za otvaranje javne kuhinje, dok od privrednih subjekata učekujemo partnerstvo u smislu donacije u hrani za rad javne kuhinjeSama javna kuhinja neće imati salu za ručavanje odnosno neće biti restoranskog tipa nego će se sastojati od  kuhanje, gdje će se pripremati dnevni obroci, te mjesta za podjelu 200 obroka dnevno, 365 dana u godini. Također, treba istaći da će javna kuhinja servirati obroke vikendima i praznicima.Pored ovoga planirano je uključivanje i velikog broja volontera koji će direktno učestvovati u radu kuhinje.

 

 

1. PODACI O NOSIOCU PROJEKTA
Udruženje „Mladi Volonteri“  je apolitična, neprofitna, volonterska i humanitarna organizacija.Udruženje se osniva sa misijom da promoviše volonterizam, civilni aktivizam, omladinski i humanitarni rad, na području Bosne i Hercegovine.Vizija udruženja:Udruženje podstiče i koordinira volonterizam, civilni aktivizam, omladinski i humanitarni rad svojih članova na ostvarivanju zajedničkih ciljeva i zadataka, u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine i drugim zakonskim propisima, a na bazi svojih programskih ciljeva radi kojih je Udruženje i osnovanoCiljevi i djelatnosti Udruženja su: pomaže u promociji volonterizma, civilnog aktivizma, omladinskog i humanitarnog rada; usmjerava svoje aktivnosti na prevenciju svih oblika rasne, polne, etnonacionalne i druge diskriminacije; preduzima svoje aktivnosti radi unapređenja kulturnog i zabavnog života mladih; pomaže u promociji bosanskohercegovačke kulture i tradicije; preduzima aktivnosti sa ciljem očuvanja čovjekove okoline i unapređenja ekološke svijesti, na način da pokreće raznovrsne ekološke akcije; pruža pomoć starim i iznemoglim osobama, te djeci bez jednog ili oba roditelja ili staratelja, organizovanjem raznovrsnih humanitarnih akcija; organizuje seminare, treninge, konferencije i druge oblike edukacije i razmjene iskustava i znanja između članova udruženja; razmjena iskustava sa istim ili sličnim udruženjima i organizacijama u Bosni i Hercegovini i inostranstvu.Trenutno Udruženje “Mladi Volonteri” broji 300 članova
2. UVOD
Prilikom implementacije naših projekata sa građanima općine Visoko kao i u direktnoj komunikaciji sa članovima našeg Udruženja, uočen je problem siromaštva kao i problem velikog broja socijalno ugroženih stanovnika na općini Visoko.S tim u vezi, krenuli smo u istraživanje i pomoću dobivenih podataka uočili veliki problem koji postoji u našoj lokalnoj zajednici.Visoko je grad i središte istoimene općine u središnjem dijelu Bosne i Hercegovine u Zeničko-Dobojskom kantonu. Prema popisu stanovništva iz 1991.godine Visoko je imalo 46.160 stanovnika. Današnje procjene govore o nešto manjem broju stanovnika, a cifra se kreće oko 44.000 stanovnika.Trenutno od ukupnog broja registrovanog radno sposobnog stanovništva, zaključno sa 31. martom 2013.godine, nezaposleno je 7503 stanovnika. Podaci su dobiveni od Zavoda za zapošljavanje općine Visoko. Ovaj podatak nadopunit ćemo i tvrdnjama uposlenika Zavoda da od ukupnog gore navedenog broja nezaposlenih, ima porodica kod kojih je po dva , tri pa čak i četiri člana nezaposleno.Razlozi za ovakav broj nezaposlenih se pronalazi u stanju recesije i nemogućnosti za lokalne privrednike koji trenutno nisu u mogućnosti da razvijaju proizvodnju, a samim tim nisu ni u mogućnosti da zapošljavaju nove radnike.Treba istaći i podatak da na prostoru općine Visoko u 2012.godini je više ljudi otpušteno sa svojih radnih mjesta nego što je zapošljeno na nekom radnom mjestu.Teška situacija je doprinijela da imamo veliki broj socijalno ugroženog stanovništva, koje je u stanju potrebe za određenim vidovima pomoći.Sama statistika nije bila dovoljna da se odredi broj najugroženijih osoba. Upravo zbog toga smo tražili podatke od  Centra za socijalni rad Visoko. Predstavnici ove institucije su nas obavjestili da na području naše lokalne zajednice ima 200 najugroženijih stanovnika.

Upravo zbog ovako velikog broja socijalno ugroženog stanovništva uočili smo potrebu za pokretanje javne kuhinje na području naše općine.

Treba istaći da Centar za socijalni rad predviđa da će u tekućoj godini ovaj broj od 200 najugroženijih stanovnika biti povećan, pa samim tim će i potreba za postojanjem ove institucije biti još veća.

Još jedan problem, koji je vezan za 200 najugroženijih osoba, jeste da više od 100 osoba čine stara I iznemogla lica. Ovaj problem smo uspjeli riješiti velikim interesom članova našeg Udruženja koji će obroke nositi na kućnu adresu svakoj osobi koja nije u mogućnosti doći po svoju dnevnu porciju.

Prilikom prezentacije ovog projekta građanstvu općine Visoko dobili smo veliki broj poziva građana koji su oučili potrebu i svrhu postojanja javne kuhinje i koji su nam dali svoju punu podršku u implementaciji ovog projekta.

 

3. OPIS PROJEKTA
Projekat javne kuhinje predstavlja jedan od najvažnijih projekata Udruženja „Mladi Volonteri“ iz Visokog.Naime, značaj samog projekta će biti u formiranju institucije odnosno javnog dobra za sve najugroženije građane općine Visoko.Javna kuhinja će biti mjesto koje će raditi 365 dana u godini i koja će dijeliti 200 obroka dnevno za 200 najugroženijih građana naše općine.Treba istaći da javna kuhinja neće biti restoranskog tipa te da će biti sastavljena od kuhinje gdje će se spremati dnevni obroci  i prostora za izdavanje obroka za direktne korisnike projekta.Implementacija projekta će se raditi u saradnji između Udruženja “Mladi Volonteri” kao nosioca projekta, Centra za socijalni rad Visoko koji je pripremio podatke o socijalno najugroženijim građanima općine Visoko i koji će voditi evidenciju o istim te Općine Visoko koja je obezbjedila prostor za javnu kuhinju.Ovaj projekat predviđa  i aktivno volontiranje članova našeg udruženja kao I građana općine Visoko te upošljavanje, preko ugovora o djelu, četiri osobe i to: menadžer projekta, glavni kuhar, pomoćnik kuhara i higijeničarka. Menadžer projekta I odgovorno lice će biti predsjednik Udruženja “Mladi volonteri” dok će se za ostalo projektno osoblje otvoriti javni poziv u trajanju od 30 dana prije početka implementacije projektaPored toga, projekat zahtjeva I svakodnevno volontiranje pet volontera koji će nositi obroke na kućnu adresu starim, iznemoglim i nepokretnim licima. Također, obrok će se nositi I licima koja nisu u mogućnosti da plate putne troškove jer dolaze iz ruralnih područja općine Visoko.Finansiranje ovog projekta će biti obezbjeđeno od strane različitih donatora kao i od strane nosioca projekta koji će raspolagati ljudstvom, odnosno humanim resurima potrebnim za implementaciju istog.
4. CILJNA GRUPA
Ciljna grupa odnosno direktni korisnici projekta su minimalno 200 socijalno najugroženijih stanovnika općine Visoko, koji su prijavljeni i registrovani u Centru za socijalni rad.
5. SVEUKUPNI CILJ PROJEKTA
Osnovni cilj projekta jeste smanjivanje broja socijalno ugroženog stanovništva na području Općine Visoko
 
6. SPECIFIČNI CILJEVI PROJEKTA
-Obezbjeđivanje dnevnog obroka za 200 najugroženijih stanovnika u općini Visoko kroz projekat javne kuhinje,-Rješavanje egzistencijalnih pitanja najugroženijih kategorija stanovništva,-Obezbjeđivanje egzistencije za 200 socijalno ugroženih korisnika javne kuhinje u narednih godinu dana.-Povezivanje građana i lokalne zajednice u realizacije i postizanju humanog cilja,-Promocija volonterizma i volonterskog rada,-Mogućnost zapošljavanja.
7. AKTIVNOSTI
Odmah na početku treba istaći da je trajanje prve faze projekta 15 mjeseci (3mjeseca+12mjeseci).*-U prva tri mjeseca aktivnosti će biti usmjerene na okupljanje donatora i opremanje i osposobljavanje kuhinje u kojoj će se dnevno spremati 200 obroka. Treba istaći da će se u ovoj fazi projekta provoditi i aktivnosti prezentacije samog projekta kao i organizovanja sastanaka sa budućim i potencijalnim donatorima. Također, bit će organizovane i akcije prikupljanja novčanih sredstava od strane građana općine Visoko kao i prijavljivanje i registracija budućih volontera koji će pomagati u radu kuhinje. Pored toga organizovat će se i potisivanje Ugovora o finansiranju rada javne kuhinje sa donatorima koji se odluče da svojim finansijskim ili robnim sredstvima učine dobro djelo i pomognu najugroženijim kategorijama stanovništva naše lokalne zajednice.*-Kroz narednih 12 mjeseci, koji slijede nakon gore navedena i objašnjena tri mjeseca, aktivnosti koje slijede će biti jednake u svakom mjesecu te godine. Ovih 12 mjeseci će biti objašnjeno kroz aktivnosti jednog dana. Naime, tokom svakog dana narednih 12 mjeseci, će se održavati sljedeće aktivnosti: pripremanje 200 dnevnih obroka i podjela obroka osobama koje su sposobne i koje su u mogućnosti da dođu po svoj dnevni obrok. Ukoliko se javi potreba da se neki obrok mora odnijeti na kućnu adresu, jer korisnik nije bio u mogućnosti da dođe, onda će se angažovati volonteri Udruženja da isti dobije obrok kući. Upravo će se zbog ovoga svaki dan održavati sastanci sa volonterima i vršiti planiranje i mogućnosti podjele obroka.
8. OČEKIVANI REZULTATI
-Opremljena i osposobljena kuhinja za pripremanje 200 dnevnih porcija obroka.-Prepoznavanje značaja i potrebe za izgradnjom javne kuhinje na području općine Visoko.-Prepoznavanje i unapređenje građanskog aktivizma i volonterizma u razvoju lokalne zajednice od strane građana i donatora.-200 ljudi svaki dan u godini imali obezbjeđen obrok tj svaki dan podjeljeno 200 obroka socijalno ugroženim kategorijama.
9. ODRŽIVOST PROJEKTA
Projekat je samoodrživ u smislu da će donatori i građani ponukani značajem i važnosti otvaranja javne kuhinje na području općine Visoko uvjek biti spremni da podrže rad iste.
10. TRAJANJE PROJEKTA

15 mjeseci

11. MONITORING I EVALUACIJA
Evaluciju i monitoring projekta će raditi osobe angažovane na projektu, kao i donator ukoliko iskaže potrebu za istim.Pored ovoga, evaluacija će se vršiti i pomoću foto materijala, video zapisa i anketnih listića.
12. BUDŽET

Budžetska stavka

Jedinica

Broj jedinica

Cijena po jedinici

 

Ukupni troškovi

Nosilac projekta (naziv)

Udruženje “Mladi Volonteri”

1.Direktni troškovi      
1.1.Obroci      
1.1.1.Dnevni obroci

Osoba/dan

200/365

2,00KM

146.000,00KM

1. 2.Plate projektnog osoblja

 

1.2.1.Menadžer projekta

Osoba/mjesec

1/15

500,00KM

7.500,00KM

1.2.2. Kuhar

Osoba/mjesec

1/12

400,00KM

4.800,00KM

1.2.3.Pomoćnik kuhara

Osoba/mjesec

1/12

250,00KM

3.000,00KM

1.2.4.Higijeničarka

Osoba/mjesec

1/12

250,00KM

3.000,00KM

2. Doprinosi na plate      

 

2.1.Doprinosi na platu menadžera projekta

Osoba/mjesec

1/15

93,00KM

1.395,00KM

2.2.Doprinosi na plate ostalog projektnog osoblja

Osoba/mjesec

1/12

167,40KM

2.008,80KM

3. Zakup i komunalne usluge        
3.1. Zakup prostora i komunalne usluge

Mjesec

1/12

400,00KM

4.800,00KM

       
4. Oprema        
4.1.Oprema za javnu kuhinju

Mjesec

1

20.000,00KM

20.000,00KM

         
5. Komunikacije i  poštarina        
5.1. Telefon, internet

Mjesec

15

50,00KM

750,00KM

5.2. Poštarina

Komad/mjesec

10/15

2,00KM

300,00KM

         
6. Putni troškovi        
6.1. Troškovi goriva

Mjesec

15

200,00KM

3.000,00KM

         
7. Ugovaračke usluge        
7.1.Usluge računovodstva

Osoba/mjesec

1/15

50,00KM

750,00KM

         
UKUPAN BUĐET PROJEKTA  

197.303,80KM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. NARATIVNI DIO BUDŽETA
Stavka I.Ova stavka se može podijeliti na dvije podstavke i to:-obroci i-plate projektnog osoblja.Podstavka obroci podrazumjeva dnevnu podjelu obroka za 200 ljudi tokom čitave godine. Cijena jednog obroka iznosi 2,00 KM. Preračunavajući ovu cijenu, dobije se konačna cifra od 146.000,00 KM u godinu dana.Druga podstavka jeste plata projektnog osoblja. Sam projekat predviđa zapošljavanje četiri osobe preko ugovora o djelu i to: menadžera projekta (Belmin Debelac) čija će plata iznositi 500,00KM mjesečno na 15 mjeseci jer je angažovanje menadžera projekta potrebe na samom početku implementacije projekta i to od juna 2013.godine. Drugi uposlenici su kuhar čija je plata 400,00 KM mjesečno, pomoćnik kuhara sa 250,00 KM mjesečno i higijeničarka čija je plata 250,00 KM mjesečno. Tri navedena uposlenika će biti zaposleni na period od 12 mjeseci. Preračunavajući ove troškove dobije se potrebna konačna cifra od 18.300,00 KM. Treba istaći da će se za ove tri pozicije otvoriti javni poziv u trajanju od 30 dana prije početka implementacije projketa.U konačnici sama prva stavka budžeta iznosi 164.300,00 KM.Stavka II

Ova stavka predviđa porez na plate projektnog osoblja.

Također i ona se kao Stavka I može podijeliti na dvije podstavke zbog različitog broja mjeseci kojim će biti uposleno projektno osoblje. Te podstavke su:

-porez na plate menadžera projekta i

-porez na ostale plate projektnog osoblja.

Prva podstavka se odnosi na platu menadžera projekta koji će biti zaposlen na 15 mjeseci. Vrijednost ove podstavke je 1395,00 KM.

Druga podstavka je vezana za porez na plate kuhara, pomoćnika kuhara i higijeničarke koji će biti uposleni na 12 mjeseci. U totalu ova podstavka iznosi 2008,80 KM

Sumirajući obje podstavke u Stavci II iznosi 3403,80 KM.

Stavka III

Ova stavka predviđa zakup prostora za javnu kuhinju i komunalne troškove. Ta cijena iznosi 400,00 KM mjesečno što za 12 mjeseci rada javne kuhinje u totalu je potrebno 4.800,00 KM.

Stavka IV

Stavka IV predviđa opremanje javne kuhinje. Za ovu stavku je potrebno 20.000 KM. u ovu cijenu je uračunata kupovina dva kombinovana šporeta, 2 frižidera, 2 zamrzivača, stalaže, radni sto sa pratećim kuhinjskim elementima, sudoper, posuđe i ostale kuhinjske potrepštine.

Stavka V

Ova stavka predviđa troškove telefona, interneta i troškove poštarine. Telefon, internet i poštarina će biti korištei tokom čitavih 15 mjeseci implementacije projekta, a u svrhu pozivanja donatora, slanja molbi za pomoć javne kuhinje kao i internet oglašavanja vezano za javnu kuhinju. Ova stavka u totalu za čitavo vrijeme implemenatcije projekta iznosi 1.050,00 KM.

Stavka VI

Projekat javne kuhinje predviđa i putne troškove odnosno troškove goriva zbog korisnika koji nisu u mogućnosti da dođu da preuzmu svoj dnevni obrok zbog određenih razloga. Naravno, ovi razlozi su definisani i mogu biti: nepokretnost, starost, invalidnost ili nedovoljan kućni budžet koji ne može pokriti troškove puta od kuće do javne kuhinje i nazad.

Novčani iznos koji je potreban za ovu stavku je 200,00 KM mjesečno odnosno 3.000,00 KM za godinu dana.

Stavka VII

Ugovaračke usluge predviđaju angažovanje usluga knjigivođe koji će voditi projekat u finansijskom smislu. Mjesečne usluge angažovanja knjigovođe iznose 50,00 KM mjesečno odnosno 750,00 KM za vrijeme implemenatcije projekta.

 

U totalu sama implementacija projekta javne kuhinje će iznositi 197.303,80KM. U ovu konačnu cijenu su uključene sve gore navedene stavke.